Điều khoản sử dụng viettelads

Kéo xuống để xem thêm
Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Dịch vụ Quảng cáo Viettel! Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi TCT Dịch vụ số Viettel (Tên tiếng Anh: Viettel Digital Services) có trụ sở tại 01 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm. Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và sẽ trở thành một phần thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó. Xin cảm ơn!

Nội dung điều khoản
question-1Giới thiệu về sản phẩm

VTAds (Viettel Ads) là hệ thống các ứng dụng quảng cáo trên đa nền tảng khác nhau của Viettel gồm: tin nhắn thương hiệu, quảng cáo google, facebook, truyền hình...

question-2Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi Viettel, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Viettel, không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc dưới hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Viettel.

question-3Tài khoản

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Viettel, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

question-4Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viettel.

Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;

Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;


Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);


Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;

Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;

Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Viettel, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Viettel;

Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;

Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;

Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Viettel trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

Các hình thức vi phạm khác.

question-5Xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Viettel có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Viettel và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

question-6Quyền truy cập và thu thập thông tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Viettel về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

Chúng tôi sẽ lấy thông tin số điện thoại của người gọi đến trong cuộc gọi đến và đi với mục đích hiển thị Avatar tương ứng của người gọi đến. Chúng tôi cam kết không cung cấp những thông tin này cho bên thứ ba với bất kỳ mục đích nào khác;

Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại;

Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;

Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

question-7Cam kết bảo mật thông tin

Viettel sử dụng các phương thức truyền tin an toàn, mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Viettel hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

question-8Phí và các khoản thu

Viettel cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

question-9Lưu ý sử dụng

Một số tính năng như nhận diện số điện thoại của bạn: Khi bạn thuộc thuê bao Viettel và dùng 3G của nhà mạng Viettel, chúng tôi có thể phát hiện đươc và tự động đăng nhập vào hệ thống. Bạn có thể thoát ra khỏi hệ thống bằng chức năng "Đăng xuất" và dùng tài khoản khác.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Viettel ads

Nội dung điều khoản
Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Dịch vụ Quảng cáo Viettel! Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi TCT Dịch vụ số Viettel (Tên tiếng Anh: Viettel Digital Services) có trụ sở tại 01 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm. Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và sẽ trở thành một phần thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó. Xin cảm ơn!

Nội dung điều khoản
question-1Giới thiệu về sản phẩm

VTAds (Viettel Ads) là hệ thống các ứng dụng quảng cáo trên đa nền tảng khác nhau của Viettel gồm: tin nhắn thương hiệu, quảng cáo google, facebook, truyền hình...

question-2Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi Viettel, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Viettel, không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc dưới hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Viettel.

question-3Tài khoản

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Viettel, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

question-4Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viettel.

Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;

Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;


Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);


Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;

Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;

Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Viettel, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Viettel;

Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;

Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;

Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Viettel trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

Các hình thức vi phạm khác.

question-5Xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Viettel có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Viettel và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

question-6Quyền truy cập và thu thập thông tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Viettel về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

Chúng tôi sẽ lấy thông tin số điện thoại của người gọi đến trong cuộc gọi đến và đi với mục đích hiển thị Avatar tương ứng của người gọi đến. Chúng tôi cam kết không cung cấp những thông tin này cho bên thứ ba với bất kỳ mục đích nào khác;

Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại;

Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;

Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

question-7Cam kết bảo mật thông tin

Viettel sử dụng các phương thức truyền tin an toàn, mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Viettel hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

question-8Phí và các khoản thu

Viettel cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

question-9Lưu ý sử dụng

Một số tính năng như nhận diện số điện thoại của bạn: Khi bạn thuộc thuê bao Viettel và dùng 3G của nhà mạng Viettel, chúng tôi có thể phát hiện đươc và tự động đăng nhập vào hệ thống. Bạn có thể thoát ra khỏi hệ thống bằng chức năng "Đăng xuất" và dùng tài khoản khác.

contact
Đăng ký

Nhận tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Tư vấn chuyên sâu về giải pháp quảng cáo dành riêng cho bạn!